Casanova 1

Casanova 1, 1998
china, 26.5x49 cm

Malvina, 1998
china, 26.5x35 cm

Grillo, 1997
china, 26.5x36 cm
flagHome×